Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Corporate Performance Management (CPM)
Corporate Performance Management (CPM)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M001
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Corporate Performance Management (CPM) - celková charakteristika
 • Corporate Performance Management je souhrnným termínem, který popisuje všechny procesy, metodiky, metriky a systémy potřebné k měření a řízení výkonnosti organizace (Geischecker, Rayner, 2001).
 • Jde o komplexní systém organizačních, automatizačních, plánovacích, monitorovacích a analytických metodik, postupů, metrik, procesů a systémů, které pomáhají vedoucím pracovníkům s řízením výkonnosti podniku.
 • CPM představuje holistický přístup k implementaci a monitoringu podnikové strategie , kombinující dle (Coveney, 2003):
  • metodiky – mezi které se zařazují metodiky podporující účelné a účinné řízení podniku (např. Balanced Scorecard). Současně lze do této skupiny zařadit i implementační metodiky dodavatelů CPM systémů (např. Cognos),
  • metriky – které jsou v rámci implementace těchto metodik v podniku definovány,
  • procesy – které používá podnik k implementaci a monitoringu řízení výkonnosti,
  • aplikace a technologie – informační systémy pro podporu řízení výkonnosti na všech podnikových úrovních, podporujících dané metodiky, metriky a procesy.
2. Poznámky, reference