Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy IT ekonomiky
Analýzy IT ekonomiky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ814AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy IT ekonomiky“ – cíl, účel
 • Analyzovat sledované ekonomické ukazatele IT podle příslušných dimenzí a formulovat závěry pro řízení IT ekonomiky OVM.
2. Obsah
 • Obsah úlohy odpovídá podle potřeby obsahu základních úloh IT ekonomiky , s respektováním zvláštností a potřeb OVM. Jde o tyto úlohy:
  • Účtování IT služeb (U301A ),
  • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ),
  • Plánování nákladů na IT služby (U303A ),
  • Tvorba rozpočtu na IT (U304A ),
  • Ekonomická analýza sourcingu (U305A ),
  • Analýzy a plánování výnosů z IT služeb (U331A ),
  • Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ),
  • Příprava investičního plánu na IT (U351A ),,
  • Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ),
 • V případě OVM se využívají speciální ukazatelé :
  • Počet IT služeb poskytovaných v daném období právnickým subjektům (IQ8001XGO),
  • Počet IT služeb poskytovaných v daném období občanům (IQ8002XGO),
  • Kvalita poskytovaných IT služeb (IQ8003XGO).
3. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Počet IT služeb poskytovaných v daném období právnickým subjektům (IQ8001XGO),
 • Počet IT služeb poskytovaných v daném období občanům (IQ8002XGO),
 • Kvalita poskytovaných IT služeb (IQ8003XGO),
 • Náklady na poskytované IT služby (IQ8004XGO),
 • Výnosy a efekty z IT služeb (IQ8005XGO).