Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování nových IT služeb a IT projektů
Plánování nových IT služeb a IT projektů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ815AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování nových IT služeb a IT projektů“ – cíl, účel
 • Definovat podstatné plánovací ukazatele ve vztahu k novým IT projektům a službám a určit odpovídající jejich plánované hodnoty, a to podle stanoveného časového horizontu,
 • Určit potřebné aktivity a zodpovědnosti spojené s formulací a naplněním plánů.
2. Obsah
 • Obsah úlohy odpovídá podle potřeby obsahu základních úloh plánování rozvoje a provozu IT, s respektováním zvláštností a potřeb OVM. Jde o tyto úloh y:
  • Specifikace projektů a jejich priorit (U041A ),
  • Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ),
  • Plánování rozvoje datových zdrojů (U202A ),
  • Plánování personálních zdrojů v IT (U222A ),
  • Plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ),
  • Plánování nákladů na IT služby (U303A ).