Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dokumentů : Dokumenty řízení rozvoje IT služeb
Dokumenty řízení rozvoje IT služeb
Kód skupiny dokumentů

Standardní kód skupiny dokumentů v MBI.

:
DG400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Podskupiny dokumentů rozvoje IT služeb
 • Dokumenty řízení IT projekt ů (DSG400 ):
  • Plán projektu (D401A ), Rozpočet projektu (D411A ),
  • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
  • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ),
  • Protokol kontroly harmonogramu projektu (D414A ), Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ), Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ),
 • Dokumenty řešení aplikačních projektů (DSG420 ):
  • Smlouva na úvodní studii (D420A ), Úvodní studie projektu (D421A ),
  • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
  • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
  • Protokol akceptačních řízení (D424A ), Předávací protokol (D425A ), Projektová změna (D426A ),
  • Strategie datové migrace (D427A ), Návrh testů a testovacích případů (D428A),
 • Dokumenty řešení projektů business intelligence (DSG460 ) :
  • BI: Zadání BI přírůstku (D461A ), BI: Katalog požadavků na business intelligence (D462A ),
  • BI: Projektová dokumentace (D463A ),
  • BI: Dimenzionální model (D464A ), BI: Datové modely datového skladu a datových tržišť (D465A ),
  • BI: Technologická infrastruktura (D466A ), BI: Návrh provozního zajištění přírůstku (D467A ),
  • BI: Návrh transformačních procedur (D468A ), BI: Implementované ETL transformace (D469A ),
  • BI: Implementované BI aplikace (D470A ), BI: Uživatelská dokumentace (D471A ).
2. Využití dokumentů ve skupinách úloh
 • Řízení projektu (TG401 ),
 • Řešení aplikačního projektu (TG410 ),
 • Řešení projektu implementace ERP (TG420 ),
 • Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ),
 • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
 • Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ),
 • Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ),
 • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ),
 • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),
 • Řešení projektu implementace eShopu (TG490 ),
 • Implementace eHealth (TG550XHE ).