Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty řešení projektů business intelligence
Dokumenty řešení projektů business intelligence
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG460
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • BI: Zadání BI přírůstku (D461A ),
 • BI: Katalog požadavků na business intelligence (D462A ),
 • BI: Projektová dokumentace (D463A ),
 • BI: Dimenzionální model (D464A ),
 • BI: Datové modely datového skladu a datových tržišť (D465A ),
 • BI: Technologická infrastruktura (D466A ),
 • BI: Návrh provozního zajištění přírůstku (D467A ),
 • BI: Návrh transformačních procedur (D468A ),
 • BI: Implementované ETL transformace (D469A ),
 • BI: Implementované BI aplikace (D470A ),
 • BI: Uživatelská dokumentace (D471A ).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Všechny uvedené specifické dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ) a obdobně skupiny úloh Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ).
 • Dokument BI: Zadání BI přírůstku je výstupem úlohy BI: Specifikace přírůstku řešení (U432A ).
 • Dokument BI: Katalog požadavků na business intelligence je předmětem zpracování úlohy BI: Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ).
 • Dokument BI: Projektová dokumentace je předmětem zpracování úloh Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ), BI: Modelování a návrh řešení (U434A ), BI: Návrh technologické platformy přírůstku (U435A ) a BI: Návrh transformací dat – ETL (U436A ).
 • Dokumenty BI:Dimenzionální model a BI: Datové modely datového skladu a datových tržišť jsou výstupem úlohy BI: Modelování a návrh řešení (U434A ).
 • Dokument BI: Technologická infrastruktura je výstupem úlohy BI: Návrh technologické platformy přírůstku (U435A ).
 • Dokument BI: Návrh transformačních procedur je výstupem úlohy BI: Návrh transformací dat - ETL (U436A ).
 • Dokumenty BI: Implementované ETL transformace , BI: Implementované BI aplikace BI: Uživatelská dokumentace jsou výstupem úlohy BI: Implementace řešení (U437A ).
 • Dokument BI: Návrh provozního zajištění přírůstku je předmětem zpracování úlohy BI: Zavedení do provozu, migrace (U438A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Řízení IT podniku (DO001 ),
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),