Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : BI: Technologická infrastruktura
BI: Technologická infrastruktura
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D466A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. BI: Technologická infrastruktura - účel dokumentu
  • Účelem je specifikovat potřebnou technologickou infrastrukturu pro BI - pro DWH, ETL, OLAP.

2. Obsah dokumentu
  • Dokument Technologická infrastruktura pro BI obsahuje charakteristiku stávající infrastruktury, návrhy úprav a upgrade technologické infrastruktury. Obsahuje dokumentaci návrhu technologického řešení přírůstku a návrh technologické platformy.
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Návrh technologické platformy přírůstku (U435A ).