Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : BI: Datové modely datového skladu a datových tržišť
BI: Datové modely datového skladu a datových tržišť
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D465A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. BI: Datové modely datového skladu a datových tržišť - účel dokumentu
  • Účelem je vytvořit všechny úrovně datových modelů pro DWH a DM.
2. Obsah dokumentu
  • Datové modely datového skladu a datových tržišť, případně dalších databází jsou založeny na běžných principech datového modelování a dokumentují obsah jednotlivých tabulek a jejich vzájemné vazby.
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Modelování a návrh řešení BI (U434A ).