Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : BI: Dimenzionální model
BI: Dimenzionální model
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D464A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. BI: Dimenzionální model - účel dokumentu
 • Účelem je definovat všechny dimenze, ukazatele a jejich vazby a podstatné charakteristiky.

2. Obsah dokumentu
 • Dimenzionální model specifikuje dimenze, ukazatele, jejich charakteristiky a vzájemné vazby.
3. Struktura dokumentu:
 1. Základní struktura tabulky dimenzí:
  1. Identifikátor dimenze,
  2. Plný název dimenze,
  3. Obsahové vymezení dimenze, účel, oblasti využití.,
  4. Typ dimenze – časová, star, snowflake, degenerovaná,
  5. Zdroj dat pro dimenzi, např. databáze transakčních systémů, manuální vstupy,
  6. Hierarchická struktura dimenze, např. kategorie zboží, skupiny zboží apod.,
  7. Struktura záznamu dimenzionální tabulky, resp. tabulek – přehled atributů,
  8. Případné výpočetní předpisy pro kalkulace s prvky dimenze,
  9. Doplňující poznámky k dimenzi, např. omezení ve zdrojích dat, frekvence změn apod.
 2. Základní struktura tabulky ukazatelů - faktů a vztahů k dimenzím:
  1. Identifikátor faktu, resp. ukazatele,
  2. Plný název ukazatele,
  3. Obsahové vymezení ukazatele, účel, použití v řídících aktivitách,
  4. Zdrojové databáze pro hodnoty ukazatele, případně výpočetní předpis pro kalkulované ukazatele,
  5. Formát dat ukazatele, včetně určení desetinných míst,
  6. Měrná jednotka dimenze, např. Kč, ks apod.,
  7. Možnosti agregací hodnot – Aditivní (agregovaná podle všech dimenzí, Neaditivní – bez možnosti agregací, Semiaditivní – agregovaná pouze podle některých dimenzí),
  8. Ukazatel, který má současně charakter KPI,
  9. Maticové zobrazení vazeb ukazatele k dimenzím.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Modelování a návrh řešení BI (U434A ).