Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dokumentů : Dokumenty IT ekonomiky
Dokumenty IT ekonomiky
Kód skupiny dokumentů

Standardní kód skupiny dokumentů v MBI.

:
DG300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Podskupiny dokumentů IT eknomiky:
 1. Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT (DSG320 ):
  1. Podniková pravidla pro řízení nákladů na IT (D321A ), Nákladové analýzy IT (D322A ), Plán nákladů na IT (D323A ),
  2. Ekonomická analýza sourcingu (D324A ), Rozpočet IT (D325A ),
 2. Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT (DSG330 ) :
  1. Analýzy a plán výnosů z IT (D331A ), Analýzy dosahovaných efektů z IT (D332A ),
 3. Dokumenty řízení investic do IT (DSG340 ) :
  1. Investiční plány v IT (D341A ), Hodnocení návratnosti IT investice (D342A ),
  2. Specifikace investiční akce (D343A ), Stanovení hodnoty investice (D344A ).
2. Využití dokumentů ve skupinách úloh
 • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
 • Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
 • Řízení investic do IT (TG303 ).