Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dokumentů : Dokumenty IT ekonomiky
Dokumenty IT ekonomiky
Kód skupiny dokumentů

Standardní kód skupiny dokumentů v MBI.

:
DG300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
  • Souhrnný přehled dokumentů a jejich podskupin je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled podskupin dokumentů ve skupině
  • Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT (DSG320 ),
  • Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT (DSG330 ),
  • Dokumenty řízení investic do IT (DSG340 ),