Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí oddělení poplatků
Vedoucí oddělení poplatků
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ522XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí oddělení poplatků - funkční náplň role

Vedoucí oddělení poplatků zajišťuje evidenci a zpracování různých druhů poplatků v rámci OVM. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. evidence a správa místních poplatků ze psů,
  2. zpracování místních poplatků za rekreaci a ubytování,
  3. zpracování poplatků za popelnice, včetně bio-popelnic,
  4. zpracování místních poplatků za VH přístroje,
  5. evidence rybářských lístků.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. administrativní metody ve veřejné správě,
  3. metody analýz a plánování v oblasti místních poplatků.