Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : OVM - vedoucí oddělení - majetek
OVM - vedoucí oddělení - majetek
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RGQ65XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika rolí zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel skupiny rolí
 • Účelem skupiny rolí je vymezit jejich funkční náplň, požadované znalosti a dovednosti a kompetence pracovníků, vedoucích oddělení OVM zaměřených vesměs řízení majetku OVM a jeho údržbu a rozvoj. Speciální skupinu tvoří role podílejících se na řízení a realizaci veřejných zakázek.
3. Přehled rolí
 • Vedoucí oddělení územního rozvoje (RQ520XGO),
 • Vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení (RQ533XGO),
 • Vedoucí oddělení občanské vybavenosti (RQ534XGO),
 • Vedoucí oddělení rozvoje dopravy (RQ535XGO),
 • Vedoucí oddělení nemovitostí (RQ540XGO),
 • VZ: Dodavatel (RQ501XGO ),
 • VZ: Odborník (RQ502XGO ),
 • VZ: Účastník (RQ503XGO ),
 • VZ: Zadavatel (RQ504XGO ),
 • VZ: Žadatel (RQ505XGO ).
4. Podíl rolí skupiny na řešení úloh
 • Strategické řízení orgánu samosprávy (TGQ700XGO ),
 • Řízení ekonomiky orgánu samosprávy (TGQ710XGO ),
 • Územní rozvoj (TGQ740XGO ),
 • Správa majetku OVM a řízení veřejných zakázek (TGQ760XGO ),
 • Řízení nákupu zboží, materiálu služeb pro OVM (TGQ770XGO ),
 • Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy (TGQ780XGO ),
 • Řízení třetích stran a komunikace (TGQ790XGO ),
 • Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy (TGQ800XGO ),
 • Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě (TGQ810XGO )