Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : VZ: Účastník
VZ: Účastník
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ503XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. VS: Účastník - funkční náplň role

Účastníkem zadávacího řízení dle § 47 se Dodavatel stává v okamžiku, kdy:

  1. vyjádří předběžný zájem podle § 58 odst. 5 nebo § 129 odst. 4,
  2. podá žádost o účast nebo nabídku,
  3. zahájí jednání se zadavatelem v zadávacím řízení.

Do náplně této role spadají následující osoby okruhy činností:

  1. příprava nabídky,
  2. dotazy na zadavatele,
  3. podání námitek,
  4. komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
2. Požadované znalosti role

Požadovaná znalost je alespoň základní znalost Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

3. Kompetence role
  • Technické kompetence: Technické znalosti oboru veřejné zakázky a kompetence splnit veřejnou zakázku.
  • Sociální kompetence: Plánování, Důslednost dodržování termínů, Vhodné jednoznačné vyjadřování