Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : VZ: Odborník
VZ: Odborník
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ502XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. VS: Odborník - funkční náplň role

Odborník může být kdokoliv, kdo se pohybuje v oboru předmětu plnění veřejné zakázky a:

  1. má požadované znalosti k předmětu plnění veřejné zakázky,
  2. může být osloven k předběžné tržní konzultaci,
  3. může být jmenován členem komise.
2. Požadované znalosti role

Znalosti v oboru předmětu plnění veřejné zakázky.

3. Kompetence role
  • Technické kompetence: Technické znalosti oboru předmětu zakázky. Sociální kompetence: Plánování, Důslednost dodržování termínů