Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : VZ: Zadavatel
VZ: Zadavatel
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ504XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. VS: Zadavatel - funkční náplň role

Zadavatelem je rozuměn jakýkoliv subjekt, který se postaví do této role, tím že je povinen nebo se rozhodne zadat veřejnou zakázku dle Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Do náplně této role spadají především následující osoby (proměnlivé dle organizační struktury organizace):

  1. výkonné a rozhodující osoby v organizaci s podpisovým právem,
  2. oddělení veřejných zakázek nebo osoba pověřená přípravou zadávacího řízení,
  3. osoba spravující profil zadavatele a věstníky,
  4. odborník za organizaci pro konkrétní zakázku nebo kompetentní osoba k danému oboru.

Do náplně této role spadají následující okruhy činností:

  1. příprava zadávacího řízení a administrace průběhu dle zákona,
  2. komunikace s dodavateli,
  3. komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Zadavatel musí mít vlastní profil zadavatele splňující náležitosti dle § 214 ZZVZ a zároveň musí plnit náležitosti dle § 213 ZZVZ.

2. Požadované znalosti role
  1. znalost Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ),
  2. znalost práce s profilem zadavatele a věstníkem veřejných zakázek,
  3. alespoň jedna osoba musí mít elektronický zaručený podpis a příslušné znalosti užití.