Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : VZ: Žadatel
VZ: Žadatel
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ505XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. VS: Žadatel - funkční náplň role

Žadatelem je rozuměna jakákoliv část organizace nebo osoba v organizaci Zadavatele, která zjistí potřebu. Potřeba musí být identifikována a obvykle je na tomto základě vystaven požadavek podepsaný Žadatelem a rozhodující osobou za organizaci s podpisovým právem. Do náplně této role spadají především následující osoby (proměnlivé dle organizační struktury organizace):

  1. výkonné a rozhodující osoby v organizaci s podpisovým právem,
  2. vedoucí jednotlivých oddělení nebo kompetentní osoby s požadavkem na novou VZ.

Do náplně této role spadají následující okruhy činností:

  1. identifikace potřeby,
  2. stanovení předpokládané hodnoty,
  3. účast na předběžné tržní konzultaci,
  4. příprava nebo konzultace zadávací dokumentace.
2. Požadované znalosti role

Požadované znalosti jsou znalosti v oblasti požadovaného předmětu plnění VZ.