Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : VZ: Dodavatel
VZ: Dodavatel
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ501XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. VS: Dodavatel - funkční náplň role

Dodavatelem je rozuměn jakýkoliv potencionální dodavatel, který se ještě nestal účastníkem řízení. Dle § 47 se Dodavatel se stává účastníkem zadávacího řízení v okamžiku, kdy:

  1. vyjádří předběžný zájem podle § 58 odst. 5 nebo § 129 odst. 4,
  2. podá žádost o účast nebo nabídku, nebo
  3. zahájí jednání se zadavatelem v zadávacím řízení