Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Typy IT školení
Typy IT školení
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ206
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Typy IT školení - obsahové vymezení

Dimenze určuje, jaká školení zaměstnanec absolvoval, zdali to bylo povinné či dobrovolné školení. Toto rozdělení je využité personálním oddělením a vedoucími pracovníky, kteří mají tak přehled o vývoji zaměstnanců (podřízených).

2. Prvky dimenze

Struktura dimenze se člení na kategorie typů školení – typy školení. Kategorie typů školení se člení na:

 1. Ze zákona,
 2. SW/Aplikace,
 3. HW/infrastruktura,
 4. Softskills,
 5. Cizí jazyky.
3. Datové zdroje dimenze
 • Evidence školení a kursů (DQ252A),
 • Evidence personálních a školicích agentur (DQ253A).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané typy školení,
 • Agregace za kategorie typů školení.
5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie typů školení:

 1. Identifikátor kategorie typů školení,
 2. Plný název kategorie typů školení,
 3. Obsahové vymezení a účel kategorie školení.

Úroveň 2: Školení:

 1. Identifikátor školení,
 2. Identifikátor kategorie školení,
 3. Plný název školení,
 4. Obsahové vymezení školení,
 5. Dobrovolné školení: 1 – jde o školení, která zaměstnanec absolvuje z vlastní vůle pro potřebu sebevzdělání, 0 – jde o školení, která jsou povinná a za které při nesplnění mohou být sankce.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze