Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Typy školení (IT a další)
Typy školení (IT a další)
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ206
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Typy IT školení - obsahové vymezení
 • Dimenze určuje, jaká školení zaměstnanec absolvoval , zdali to bylo povinné či dobrovolné školení.
 • Toto rozdělení je využité personálním oddělením a vedoucími pracovníky , kteří mají tak přehled o vývoji zaměstnanců (podřízených).
2. Prvky dimenze
 • Struktura dimenze se člení na kategorie typů školení – typy školení .
 • Kategorie typů školení se člení na:
  • Ze zákona,
  • SW/Aplikace,
  • HW/infrastruktura,
  • Softskills,
  • Cizí jazyky.
3. Datové zdroje dimenze
 • Evidence školení a kursů (DQ252A),
 • Evidence personálních a školicích agentur (DQ253A).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané typy školení,
 • Agregace za kategorie typů školení.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie typů školení :
  • Identifikátor kategorie typů školení,
  • Plný název kategorie typů školení,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie školení.
 • Úroveň 2: Školení :
  • Identifikátor školení,
  • Identifikátor kategorie školení,
  • Plný název školení,
  • Obsahové vymezení školení,
  • Dobrovolné školení: 1 – jde o školení, která zaměstnanec absolvuje z vlastní vůle pro potřebu sebevzdělání, 0 – jde o školení, která jsou povinná a za které při nesplnění mohou být sankce.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).