Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : MVA (Market Value Added), EVA (Economic Value Added)
MVA (Market Value Added), EVA (Economic Value Added)
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0004
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-11
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • MVA (Market Value Added) – tržní přidaná hodnota je rozdíl mezi tržní hodnotou, tj. hodnotou, kterou by akcionáři a investoři získali prodejem svých akcií a dluhopisů a hodnotou, kterou do firmy vložili,
 • EVA (Economic Value Added) - je ekonomická přidaná hodnota vyvinutá v 90. letech firmou Stern Stewart AND Co, vyjadřující rozdíl mezi provozním ziskem po zdanění (NOPAT) a náklady podniku na kapitál. Pro smysluplné podnikání tak musí být provozní zisk vyšší, než náklady na kapitál).
2. Výpočetní předpisy
 • MVA = (Ps – Pp) * n , kde:
  • Ps – tržní cena akcie,
  • Pp – nominální cena akcie,
  • n – počet akcií,
 • EVA = NOPAT – C * WACC , - kde:
  • NOPAT – čistý provozní zisk po zdanění,
  • C – dlouhodobě investovaný kapitál,
  • WACC – náklady na kapitál vyjádřené diskontní mírou,
3. Související metriky
 • MVL (Market Value Lost) – ztracená tržní hodnota, tedy záporná hodnota výpočtu MVA,
 • TSR (Total Shareholder Return) – celková výnosnost respektující i tok peněz z dividend,
  • TSR = (Ps – Pp) * n + d(i – j) , kde d je objem dividend vyplacených v období (i – j),
 • CVA (Customer Value Added) – přidaná hodnota pro zákazníky,
 • PVA (People Value Added) – přidaná hodnota pro zaměstnance,
 • CFROI (Cash flow return on investment) = Roční hrubé cash flow / Hrubé investice.
4. Zdroje dat pro metriku
5. Adekvátní dimenze