Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : EVA (Economic Value Added)
EVA (Economic Value Added)
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0004
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • EVA - je vyvinutá v 90. letech firmou Stern Stewart AND Co, vyjadřující přibližný ekonomický zisk, který je vyjádřen jako rozdíl účetního zisku a nákladů na kapitál.
2. Výpočetní předpisy
 • EVA = NOPAT-C×WACC , kde:
  • NOPAT – čistý provozní zisk po zdanění,
  • C – dlouhodobě investovaný kapitál,
  • WACC – náklady na kapitál vyjádřené diskontní mírou,
 • Ze vzorce je evidentní, že zisk musí být vyšší než náklady na kapitál, aby podnikání mělo nějaký smysl.
3. Související metriky
 • CFROI (Cash flow return on investment) = Roční hrubé cash flow / Hrubé investice.
4. Zdroje dat pro metriku
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
5. Adekvátní dimenze