Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Konkurence
Konkurence
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ105
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Konkurence - obsahové vymezení

Dimenze představuje strukturu hlavních konkurentů podniku, které je účelné sledovat z pohledu poskytovaných informatických služeb zákazníkům a získávaných konkurenčních výhod. Zdrojem dat je obvykle speciálně vytvářený vstup (např. v Excelu) získávaný z různých externích databází, internetu, veřejných médií apod.

2. Prvky dimenze

Strukturalizace prvků subjektů konkurence je vždy velmi specifická podle působnosti a odvětví daného podniku.

3. Datové zdroje dimenze
 • Evidence marketingu (DQ351A),
 • Marketingové analýzy (DQ381A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané konkurenční podniky.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie konkurentů:

 • Identifikátor kategorie konkurentů,
 • Plný název kategorie konkurentů,
 • Obsahové vymezení kategorie konkurentů.

Úroveň 2:Konkurent:

 • Identifikátor konkurenta,
 • Identifikátor kategorie konkurentů,
 • Plný název konkurenta,
 • Význam konkurenta pro podnik – klíčový konkurent, standardní,
 • Adresa www konkurenta,
 • Silné stránky konkurenta,
 • Slabé stránky konkurenta.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze