Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Konkurence
Konkurence
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ105
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Konkurence - obsahové vymezení
 • Dimenze představuje strukturu hlavních konkurentů podniku, které je účelné sledovat z pohledu poskytovaných produktů a služeb zákazníkům a získávaných konkurenčních výhod.
 • Zdrojem dat je obvykle speciálně vytvářený vstup (např. v Excelu) získávaný z různých externích databází, internetu, veřejných médií apod.
2. Prvky dimenze
 • Strukturalizace prvků subjektů konkurence je vždy velmi specifická podle působnosti a odvětví daného podniku.
3. Datové zdroje dimenze
 • Evidence marketingu (DQ351A),
 • Marketingové analýzy (DQ381A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané konkurenční podniky.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie konkurentů :
  • Identifikátor kategorie konkurentů,
  • Plný název kategorie konkurentů,
  • Obsahové vymezení kategorie konkurentů.
 • Úroveň 2:Konkurent :
  • Identifikátor konkurenta,
  • Identifikátor kategorie konkurentů,
  • Plný název konkurenta,
  • Význam konkurenta pro podnik – klíčový konkurent, standardní,
  • Adresa www konkurenta,
  • Silné stránky konkurenta,
  • Slabé stránky konkurenta.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).