Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : EAT, EBT, EBIT, EBITDA
EAT, EBT, EBIT, EBITDA
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0007
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • EAT (Earnings after Taxes):
  • zisk po zdanění (výsledek hospodaření za účetní období),
 • EBT (Earnings before Taxes):
  • zisk před zdaněním (EAT + daň z příjmů),
 • EBIT (Earnings before Interest and Taxes):
  • zisk před úhradou daně z příjmů a nákladových úroků,
 • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization):
  • zisk před úroky, zdaněním a odpisy,
  • výnosy - náklady (bez započtení úroků, daní, odpisů a amortizace),
  • EBIT + odpisy,
  • absolutní hodnota hrubého provozního zisku dle definice finančního parametru,
2. Související metriky
 • EBITDA Margin = Relativní ukazatel provozní výkonnosti vztažený poměrem ukazatele EBITDA k celkovým výnosům.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
4. Adekvátní dimenze