Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0007
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Absolutní hodnota hrubého provozního zisku dle definice finančního parametru EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
2. Výpočetní předpisy
  • EBITDA = výnosy - náklady (bez započtení úroků, daní, odpisů a amortizace).
3. Související metriky
  • EBITDA Margin = Relativní ukazatel provozní výkonnosti vztažený poměrem ukazatele EBITDA k celkovým výnosům,
  • EBIT – zisk před úhradou daně z příjmů a nákladových úroků,
  • EAT – zisk po zdanění (výsledek hospodaření za účetní období).
4. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (DQ041A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
5. Adekvátní dimenze