Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0001
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Hospodářský výsledek je základní ekonomický ukazatel, vyjadřující úspěšnost podniku a tedy i vlivy informatiky na tuto úspěšnost.
  • Zvýšení / snížení zisku - je adekvátní basickým nebo řetězovým indexům.
2. Související metriky
  • Odhadované zvýšení zisku za dané období díky informatice v %.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (DQ041A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ),
  • Evidence úvěrů (DQ054A).
4. Adekvátní dimenze