Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0001
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Hospodářský výsledek, resp. Výsledek hospodaření - je základní ekonomický ukazatel, vyjadřující úspěšnost podniku, představuje rozdíl mezi výnosy a náklady podniku za určité období,
 • Výsledkem je zisk nebo ztráta.
2. Související metriky
 • Provozní výsledek = provozní výnosy – provozní náklady,
 • Finanční výsledek = finanční výnosy – finanční náklady,
 • Mimořádný výsledek = mimořádné výnosy - mimořádné náklady,
 • Výsledek hospodaření před zdaněním = provozní výsledek + finanční výsledek + mimořádný výsledek,
 • Výsledek hospodaření po zdanění = výsledek hospodaření před zdaněním – daně,
 • Výsledek hospodaření (bilanční zisk /ztráta) = výsledek hospodaření po zdanění + čerpání z rezervních fondů – příděly rezervním fondům + výsledek hospodaření z minulých let
 • Peněžní příjmy – realizované inkaso,
 • Ekonomický zisk = všechny výnosy – všechny náklady,
 • Účetní zisk – je zachycen ve výsledovce – viz (DQ051C ),
 • Kapitálový zisk – z prodeje kapitálových aktiv (akcií, dluhopisů,…),
 • Využití kapitálu (aktiv) = Výnosy / Kapitál
 • Rentabilita vzhledem k zisku:
  • Rentabilita nákladů = Zisk / Náklady,
  • Rentabilita obratu = Zisk / Obrat,
  • Rentabilita celkového kapitálu = Zisk / Celkový kapitál,
  • Rentabilita vlastního kapitálu = Zisk / Vlastní kapitál.
3. Zdroje dat pro metriku
4. Adekvátní dimenze