Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Obrat, výnosy podniku
Obrat, výnosy podniku
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0002
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Obrat - zahrnuje všechny výnosy z tržeb produktů a služeb , včetně výnosů z IT služeb.
2. Související metriky
  • Odhadované zvýšení výnosů podniku za dané období díky IT v %, ARPU: Průměrný výnos na zákazníka vztažený na jednoho zákazníka a jeho měsíční platbu služeb. (ARPU, Average Revenue Per User). Hodnota ukazatele stanovena jako celoroční průměr z reportu, zpracovaného útvarem segmentové marketingu nad datovou základnou vedenou v CRM systému.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
4. Adekvátní dimenze