Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Logistika
Logistika
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M013
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Logistika - celková charakteristika
  • Logistika představuje „disciplínu, která se zabývá slaďováním, koordinací, synchronizací a celkovou optimalizací všech aktivit v rámci samoorganizujících se systémů, jejichž zřetězení je nezbytné k pružnému a hospodárnému dosažení synergického efektu “ (Pernica, 2005).
  • Komplexní soubor činností, jehož cílem je, aby bylo k dispozici správné množství zboží či služeb, určeno správnému zákazníkovi, ve správné kvalitě, ve správném čase, na správném místě, a to při vynaložení přiměřených nákladů.
  • Kromě jiného se zabývá metodami řízení materiálového, informačního či finančního toku a analytickými technikami s ohledem na včasné splnění jednotlivých požadavků finálního zákazníka a na tvorbu zisku v celém materiálovém toku.
  • Logistika je průřezovou funkcí jak ve výrobní, tak i v obchodní sféře , která prochází vývojem od zaměření se na jednotlivé části toku až po integrované pojetí.
  • V podmínkách integrovaného řetězce vede k přesné alokaci odpovědnosti za všechny pohyby zásob a použitých materiálů.
  • Podniky proto budují samostatné logistické útvary , které jsou pověřovány slaďováním všech logistických procesů v podniku.
2. Poznámky, reference
  • Pernica, P. - Logistika (supply chain management) pro 21. století. - (Praha, Radix 2005) - ISBN 8086031594