Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Basel II
Basel II
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M003
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Basel II - celková charakteristika

Názvem BASEL II je výstup Basilejské komise pro bankovní dohled s názvem International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework z roku 2004. V roce 2006 byla vydána poslední verze označená Comprehensive version. Norma je zaměřena na organizace, které provádějí bankovní dohled, centrální banky a bankovní sektor. Sama norma není právně závazná, ale její principy jsou implementovány v direktivách Evropské komise a státních bankovních regulátorů. Tématem standardu je nakládání s riziky v bankovnictví, zejména hodnocením kapitálové přiměřenosti. Rámec je strukturován do tří „pilířů“ - minimální kapitálová přiměřenost, proces dohledu, tržní disciplína.