Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Quick Response (QR)
Quick Response (QR)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M008
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Quick Response (QR) - celková charakteristika
  • Metoda je založená na tom, že informace o oběhu výrobku a stavu zásob jsou plynule předávány mezi členy distribučního řetězce.
  • Cílem je zkrátit dobu obratu zásob a snížit objem takto vázaného kapitálu.