Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Specifické metody řízení podniku
Specifické metody řízení podniku
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M030
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Specifické metody řízení podniku - celková charakteristika
  • S ohledem na menší počet vazeb na ostatní objekty MBI byly následující metody soustředěny do jedné zvláštní skupiny .
1.1. Total Quality Management (TQM)
  • TQM je přístup ze 60. let založený na řízení kvality všemi zaměstnanci organizace, sledující dlouhodobý úspěch, který je založen na uspokojení zákaznických potřeb.
1.2. Six Sigma
  • Six Sigma je sada principů implementovaná společností Motorola v 80. letech, která má za cíl systematicky vylepšovat procesy eliminací jejich defektů .
  • Do popředí se dostává měření, analýza a zdokonalování business procesů , snaha o odstranění variací ve výstupech a zapojení zdrojů napříč organizací.
1.3. Theory of Constrains
  • TOC prosazuje od 80. let E. Goldratt. Jde o manažerskou filozofii , která se ve snaze o dosažení cíle (zisk) snaží identifikovat a odstranit omezení v systému (podniku) a zajistit tak větší průtok a dosažení cíle.
  • TOC našla uplatnění v logistice, financích, marketingu, informačních systémech a v projektovém managementu.
1.4. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
  • COSO je volné sdružení, které má vést výkonný management k efektivnějšímu a etičtějšímu vedení podniku. COSO sponzoruje a publikuje rámce a příručky na základě výzkumů a best practice.
  • Pod zkratkou COSO jsou také rámce vydané organizací COSO, zvláště pak obecný rámec pro interní kontrolní systém (Internal Control – Integrated Framework) definovaný organizací AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). Tento rámec je zmiňován v zákoně Sarbanes–Oxley Act jako prostředek pro splnění požadavků tohoto zákona.
  • COSO je často používán i pro dosažení souladu s BASEL II (M003 ).
  • Dalším často používaným rámcem organizace COSO je COSO ERM (Enterprise Risk Management) pro řízení podnikových rizik.