Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Specifické metody řízení podniku
Specifické metody řízení podniku
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M030
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Specifické metody řízení podniku - celková charakteristika

S ohledem na menší počet vazeb na ostatní objekty MBI byly následující metody soustředěny do jedné zvláštní skupiny.

1.1. Total Quality Management (TQM)

TQM je přístup ze 60. let založený na řízení kvality všemi zaměstnanci organizace, sledující dlouhodobý úspěch, který je založen na uspokojení zákaznických potřeb,

1.2. Six Sigma

Six Sigma je sada principů implementovaná společností Motorola v 80. letech, která má za cíl systematicky vylepšovat procesy eliminací jejich defektů. Do popředí se opět dostává měření, analýza a zdokonalování business procesů, snaha o odstranění variací ve výstupech a zapojení zdrojů napříč organizací,

1.3. Theory of Constrains

TOC prosazuje od 80. let E. Goldratt. Jde o manažerskou filozofii, která se ve snaze o dosažení cíle (zisk) snaží identifikovat a odstranit omezení v systému (podniku) a zajistit tak větší průtok a dosažení cíle. TOC našla uplatnění v logistice, financích, marketingu, informačních systémech a v projektovém managementu,

1.4. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

COSO je volné sdružení, které má vést výkonný management k efektivnějšímu a etičtějšímu vedení podniku. COSO sponzoruje a publikuje rámce a příručky na základě výzkumů a best practice. Pod zkratkou COSO jsou také rámce vydané organizací COSO, zvláště pak obecný rámec pro interní kontrolní systém (Internal Control – Integrated Framework) definovaný organizací AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). Tento rámec je zmiňován v zákoně Sarbanes–Oxley Act jako prostředek pro splnění požadavků tohoto zákona. COSO je často používán i pro dosažení souladu s BASEL II. Dalším často používaným rámcem organizace COSO je COSO ERM (Enterprise Risk Management) pro řízení podnikových rizik.