Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Continuous Replenishment (CRP)
Continuous Replenishment (CRP)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M007
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Continuous Replenishment (CRP) - celková charakteristika

Systém plynulého zásobování založený na metodě JIT. CRP mění dosavadní proces zásobování řízený maloobchodem na proces vzájemné spolupráce a sdílení informací. Požadavky na zásobování stanovuje podle informací přijatých z maloobchodu. CRP aplikace generuje na základě historie vývoje dodávek týdenní předpověď a stanovuje bezpečnou hladinu zásob. CRP navrhuje objednávky a určuje doporučená množství na základě porovnání množství dostupného zboží na skladě s očekávaným vývojem, optimalizuje dodávky s ohledem na přepravní a jiná omezení.