Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Continuous Replenishment (CRP)
Continuous Replenishment (CRP)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M007
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Continuous Replenishment (CRP) - celková charakteristika
  • Systém plynulého zásobování založený na metodě JIT (Just-in-Time) .
  • CRP mění dosavadní proces zásobování řízený maloobchodem na proces vzájemné spolupráce a sdílení informací . Požadavky na zásobování stanovuje podle informací přijatých z maloobchodu.
  • CRP aplikace generuje na základě historie vývoje dodávek týdenní předpověď a stanovuje bezpečnou hladinu zásob.
  • CRP:
    • navrhuje objednávky,
    • určuje doporučená množství na základě porovnání množství dostupného zboží na skladě s očekávaným vývojem,
    • optimalizuje dodávky s ohledem na přepravní a jiná omezení.