Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Retail: Skladování
Retail: Skladování
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ560XRE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení skladů. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
2. Účel
 • Účelem skupiny úloh je:
  • dosahovat efektivního využití skladovacích kapacit ve vazbě na potřeby nákupu, prodeje a vysoké ekonomické využití skladovacích prostor a technologií, optimální rozmístění skladových zásob,
  • zajistit efektivní, rychlé provádění skladových operací podle potřeb obchodu,
  • zajistit přesnou identifikaci zboží na skladech a jejich úložných míst,
  • poskytovat pracovníkům vedení skladů kvalitní analytické a plánovací podklady pro umisťování zboží na skladech, kompletace výstupních dávek.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence skladů a skladových zásob - (UQ201A ) – aktualizace základních údajů databází skladů, pokud jde o nové zboží nebo materiál, jeho vlastnosti, nové skladové kapacity apod.,
 • Transakce: Retail: Operativní řízení skladů, transakce - (UQ562AXRE ) – zpracování požadavku na sklad, operativní řízení skladů v retailu - příjem / výdej zboží na sklad (příjemky, výdejky), potřeba přemístění zásob - aktualizace evidence o skladových zásobách,
 • Reporting: Reporting skladů - (UQ203A ) - vytváření standardních reportů skladů,
 • Analýzy: Analýzy skladů a sladových zásob - (UQ204A ) - podle různých hledisek (zboží, materiálů, skladových míst, dodavatelů atd.) a jejich časového vývoje,
 • Retail: Inventury skladů - (UQ567AXRE ) - inventury skladů a skladových zásob, jejich příprava, realizace a vyhodnocení,
 • Sklady – pokročilá analytika (UQ209A ).
4. Metriky úloh
 • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
 • Základní metriky řízení retailu (ISGQ50XRE ),
 • Metriky řízení obchodních center (ISGQ51XRE).
5. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
6. Role
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ).
9. IT v řízení skladů:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ WMS pro řízení skladů (F310 ), **/ Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ) */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),

10. Scénáře - otázky, problémy
 • "Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor" (SQ201 ),
 • "Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku" (SQ202 ),
 • "Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT" (SQ203 ),
 • "Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS" (SQ204 ),
 • "Řeší se řízení skladů" (SQ205 ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
11. Poznámky, reference
 • Cimler, P., Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.