Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Retail: Skladování
Retail: Skladování
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ560XRE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel
 • Účelem skupiny úloh je:
  • dosahovat efektivního využití skladovacích kapacit ve vazbě na potřeby nákupu, prodeje a vysoké ekonomické využití skladovacích prostor a technologií, optimální rozmístění skladových zásob,
  • zajistit efektivní, rychlé provádění skladových operací podle potřeb obchodu,
  • zajistit přesnou identifikaci zboží na skladech a jejich úložných míst,
  • poskytovat pracovníkům vedení skladů kvalitní analytické a plánovací podklady pro umisťování zboží na skladech, kompletace výstupních dávek.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence skladů a skladových zásob - (UQ201A ) – aktualizace základních údajů databází skladů, pokud jde o nové zboží nebo materiál, jeho vlastnosti, nové skladové kapacity apod.,
 • Transakce: Retail: Operativní řízení skladů, transakce - (UQ562AXRE) – zpracování požadavku na sklad, operativní řízení skladů v retailu - příjem / výdej zboží na sklad (příjemky, výdejky), potřeba přemístění zásob - aktualizace evidence o skladových zásobách,
 • Reporting: Reporting skladů - (UQ203A ) - vytváření standardních reportů skladů,
 • Analýzy: Analýzy skladů a sladových zásob - (UQ204A ) - podle různých hledisek (zboží, materiálů, skladových míst, dodavatelů atd.) a jejich časového vývoje,
 • Retail: Inventury skladů - (UQ567AXRE) - inventury skladů a skladových zásob, jejich příprava, realizace a vyhodnocení,
 • Sklady – pokročilá analytika (UQ209A ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • "Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor" (SQ201 ),
 • "Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku" (SQ202 ),
 • "Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT" (SQ203 ),
 • "Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS" (SQ204 ),
 • "Řeší se řízení skladů" (SQ205 ),
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role
 • Za řízení skladů má hlavní zodpovědnost manažer skladů (RQ010 ) a manažer obchodu (RQ004 ).
 • Celkový přehled rolí vážících se k řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Přehled dokumentů k dané oblasti řízení jsou na stránce „Dokumenty a data řízení skladů“ (DSGQ20 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Základní metriky řízení retailu“ (ISGQ50XRE ),
 • Metriky řízení skladů podniku“ (ISGQ40 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • „Charakter maloobchodu a maloobchodních organizací“ (F009 ),
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace.
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/
11. Poznámky, reference
 • Cimler, P., Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.