Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Operativní řízení skladů v retailu
Operativní řízení skladů v retailu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ562AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Cílem úlohy je zajistit, aby podnik pořizoval ideálně pouze takové zboží, které prodá včas a s marží a aby umístil toto zboží na ty pobočky, kde je o něj zájem a kde bude skutečně prodáno,
 • Cílem je rovněž co nejefektivnější realizace skladových operací (příjem na sklad, výdeje ze skladu, přemístění zásob atd.),
2. Funkce, klíčové aktivity
 • Příjem zboží,
 • Výdej zboží,
 • Operativní řízení průběžného pohybu zásob,
 • Změny úložných míst zboží ve skladech,
 • Likvidace nepotřebných zásob.
3. Podmínlky úspěchu
 • musí být zajištěno průběžné sledování stavu a pohybů zboží na skladu podle jejich čísel, včetně sledování data expirace (podle povahy zboží),
 • při každém pohybu zboží se provádí i příslušné zúčtování,
 • přejímku zboží provádí zásobovač, který určí jeho odpovídající identifikaci a sklad,
 • uplatňuje se optimalizace naplňování úložných míst na skladě,
 • je možné definování logických a fyzických skladů,
 • uplatňují se různé strategie a postupy pro dávkové přejímky a individuální přejímky a výdeje ze skladu, včetně propojení těchto různých operací,
 • řešení požadavků na systém pro kontrolu stavu zboží na skladě s možností automatického upozornění na nedostatek/pokles zásob pod stanovené minimum,
 • musí být zajištěna vysoká flexibilita výdejů zboží podle požadavků uživatelů nebo zákazníků,
 • musí být zajištěny automatické, periodické nebo manuální výpočty pro výběry a naplňování kontejnerů, s optimalizací nákladů respektující objemové a váhové limity dopravních prostředků,
 • musí být zajištěna vazba na efektivní realizaci prodejních objednávek.
4. Poznámky

Detailnější charakteristika úlohy je v přiloženém PDF dokumentu ke skupině úloh „ Retail: Skladování “ (TGQ560XRE ).