Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Základní metriky řízení retailu
Základní metriky řízení retailu
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ50XRE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení retailu zajišťují informace o celkové výkonnosti byznysu na nejvyšší úrovni. Tyto metriky jsou obvykle zásadní pro řízení retailu, a proto plánování většiny z nich je realizováno pravidelně a často v týdenních intervalech. Účelem je vymezit obsah vybraných metrik, hlavní dimenze nebo jejich skupiny pro analýzy a plánování a současně zdroje dat, z nichž lze obvykle hodnoty metrik získat. Účelem je rovněž přiřazení metrik oblastem podnikového řízení, případně jednotlivým úlohám.
3. Přehled metrik
4. Využití metrik v oblastech řízení
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 • Controlling (TGQ090 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
 • Řízení nákupu (TGQ150 ),
 • Řízení skladů (TGQ200 ),
 • Řízení lidských zdrojů (TGQ250 )
 • Marketing (TGQ350 ),
 • Řízení dopravy (TGQ400 ),
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI: Řízení a analytika v maloobchodě, retailu (DO005 ) a Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ),
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 )