Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Metriky řízení zásob v retailu
Metriky řízení zásob v retailu
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5004XRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-07-28
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Metriky řízení zásob v retailu – představují zejména objem zásob zboží v naturálních jednotkách, které byly zakoupeny a jsou alokovány v distribučních centrech.
2. Související metriky
 • Objem transitů – objem zboží, který byl předán z distribučních center dopravcům,
 • Objem alokovaného zboží – objem zboží v zásobách alokovaných a blokovaných na již existující zakázky,
 • Čas pokrytí prodeje – počet časových jednotek (týdnů, dnů), na které jsou k dispozici zásoby zboží pro plánovaný nebo odhadovaný prodej,
 • Prodej z nákupu – aktuální podíl objemu prodaného zboží z celkového objem nakoupeného zboží,
 • Objem reklamací k dodavatelům ve finančním vyjádření.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ).
4. Adekvátní dimenze