Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Měrné jednotky
Měrné jednotky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI011
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Měrné jednotky - obsahové vymezení

Dimenze představuje přehled relevantních měrných jednotek, pro naturální analýzy zboží, materiálů, výrobků, služeb apod. Pro konkrétní analýzy se používá pouze část prvků dimenze.

2. Prvky dimenze

Dimenze nemá hierarchickou strukturu.

3. Datové zdroje dimenze
  • Manuální vstup.
4. Obsah balíčku ke stažení
  • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
  • Tabulka: příklady dat dimenze