Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Ekonomika prodeje v retailu
Ekonomika prodeje v retailu
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5003XRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-07-28
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Ekonomika prodeje v retailu – představuje objem prodeje ve finančním vyjádření podle dimenzí.
2. Související metriky
 • Čistý výnos – výnosy z prodeje ve finančním vyjádření bez objemu storna a vráceného zboží,
 • Čistý prodej – objem prodeje vyjádřený v počtech naturálních jednotek (produktů) bez objemu storna a vráceného zboží,
 • Náklady na produkt – náklady na výrobu a přípravu produktu pro prodej,
 • Hrubá marže – na produkt (Čistý výnos – Náklady na produkt),
 • Hrubá marže % - Náklady na produkt / Čistý výnos,
 • Objem slev – celkový objem slev na produkt, rozdíl mezi skutečnou prodejní cenou a cenou doporučenou výrobcem pro prodej,
 • Průměrná nákupní cena produktu,
 • Průměrná prodejní cena,
 • Průměrné náklady na prodej produktu,
 • Výnosy za dopravu produktů.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ).
4. Adekvátní dimenze