Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Inventury skladů v retailu
Inventury skladů v retailu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ567AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Efektivně připravovat inventurní předlohy a realizovat inventurní operace a následně i inventurní výkazy.
2. Funkce, klíčové aktivity
 • Vytvoření inventurních předloh - seznam položek pro záznam fyzického stavu na skladě. Před vlastní fyzickou inventurou je potřebné zkontrolovat aktuální stav skladové evidence a odstranit případné nesrovnalosti,
 • Pořízení inventurních stavů - zaznamenání skutečně zjištěných stavů. Pro správné provedení inventur je potřebné dopředu naplánovat, a to jak organizačně, tak i z pohledu přípravy dat v informačním systému a zároveň zkombinovat inventuru s využitím dalších funkcí (realizace všech dokladů – přejímky, storna příjmů, výdejky měnící stav skladu založení inventurních dokladů apod.),
 • Zpracování inventurních rozdílů - množstevních i hodnotových, zadání prahové hodnoty rozdílu množství. Aktuální stav skladu, kdy jsou realizovány jednotlivý doklady do data inventury je nutno „uzamknout“.
3. Podmínlky úspěchu
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti informací pro přípravu inventurních předloh a následně i inventurních operací v místě i čase, tj. i v místech jednotlivých detašovaných skladů atd.,
  • vysoké organizační i technologické úrovně inventurních operací a řešení inventurních rozdílů,
  • nízké pracnosti a nákladů inventurních operací a zpracování inventurních výkazů,
  • vysoké kvality a přehlednosti inventurních výkazů pro jejich vyhodnocení.
4. Poznámky

Detailnější charakteristika úlohy je v přiloženém PDF dokumentu ke skupině úloh „ Retail: Skladování “ (TGQ560XRE ).