Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Benchmarking
Benchmarking
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M005
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Benchmarking - celková charakteristika
  • Benchmarking je specifický postup vyvinutý firmou Xerox Corporation již na počátku osmdesátých let. Jeho základem je proces opakovaného srovnávání a měření vybrané společnosti/společností s referenčními organizacemi, a to jak v dané zemi, tak i kdekoliv na světě.
  • Za cíl benchmarkového měření je možné považovat získání informací, které hodnocené společnosti pomohou v rozhodnutí o úpravách /změnách svých aktivit tak, aby vedly ke zlepšení jejich výkonnosti.