Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Obchodní logistika
Obchodní logistika
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ580XRE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku obchodní logistiky. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!.
2. Účel
 • Účelem skupiny úloh je:
  • charakterizovat úlohy obchodní logistiky a celý logistický řetězec ,
  • realizovat efektivní plánování a průběh rozvoje maloobchodní sítě ,
  • poskytovat pracovníkům v oblasti řízení maloobchodu kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování.
3. Přehled úloh
 • Transakce: Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu - (UQ106A ),
 • Analýzy: Analýzy obchodní logistiky - (UQ584AXRE ) - analýzy obchodních aktivit podle různých hledisek (zboží, služeb, zákazníků atd.) a jeho časového vývoje,
 • Plánování: Plánování rozvoje obchodní logistiky - (UQ105A ),
 • Řízení kategorií , Category Management – CM - (UQ582BXRE ),
 • Reklamační řízení - (UQ110A ),
 • Řízení poprodejního servisu - (UQ111A ).
 • Cenová tvorba , příprava ceníků zboží - (UQ112A),
4. Metriky úloh
 • Základní metriky řízení retailu (ISGQ50XRE ),
 • Metriky řízení obchodních center (ISGQ51XRE),
 • Metriky výkonnosti prodeje a poskytování služeb (ISGQ15 ),
 • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
 • Metriky řízení call center (ISGQ23 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
5. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ).
6. Role
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
9. IT v řízení prodeje:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ), */ eShop (F350 ), */ CRM pro řízení vztahů se zákazníky (F371 ), **/Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),*/ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),

10. Scénáře - otázky, problémy
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
11. Poznámky, reference
 • Cimler, P., Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.