Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Obchodní logistika
Obchodní logistika
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ580XRE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
2. Účel
 • Účelem skupiny úloh je:
  • charakterizovat úlohy obchodní logistiky a celý logistický řetězec ,
  • realizovat efektivní plánování a průběh rozvoje maloobchodní sítě ,
  • poskytovat pracovníkům v oblasti řízení maloobchodu kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování.
3. Přehled úloh
 • Transakce: Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu - (UQ106A ),
 • Analýzy: Analýzy obchodní logistiky - (UQ584AXRE ) - analýzy obchodních aktivit podle různých hledisek (zboží, služeb, zákazníků atd.) a jeho časového vývoje,
 • Plánování: Plánování rozvoje obchodní logistiky - (UQ105A ),
 • Řízení kategorií , Category Management – CM - (UQ582BXRE ),
 • Reklamační řízení - (UQ110A ),
 • Řízení poprodejního servisu - (UQ111A ).
 • Cenová tvorba , příprava ceníků zboží - (UQ112A),
4. Scénáře - otázky, problémy
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role
 • Za řízení obchodní logistiky má hlavní zodpovědnost manažer obchodu (RQ004 ) v kooperaci s manažerem marketingu, CMO (RQ003 ) a za koncepci generální ředitel, CEO (RQ001 ).
 • Celkový přehled rolí vážících se k finančnímu řízení a řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení prodeje“ (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu“ (DSGQ35 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Základní metriky řízení retailu“ (ISGQ50XRE ),„Metriky řízení prodeje v podniku“ (ISGQ10 ),„Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop“ (ISGQ11 ),„Výkonnostní ukazatele Category managementu, CM“ (ISGQ13),„Metriky výkonnosti prodeje a poskytování služeb“ (ISGQ15 ),„Metriky řízení marketingu“ (ISGQ20 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Charakter maloobchodu a maloobchodních organizací (F009 ),
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Metody a metodiky
 • Segmentace zákazníků (M006 ),
 • Continuous Replenishment, CRP (M007),
 • Quick Response, QR (M008),
 • Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, CPFR (M009),
 • Vendor Managed Inventory, VMI (M010),
 • Efficient Consumer Response, ECR (M011),
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace.
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
11. Poznámky, reference
 • Cimler, P., Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.