Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy obchodní logistiky
Analýzy obchodní logistiky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ584AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-06-02
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Účelem analytické úlohy je především dosažení očekávaných obchodních výsledků , tj. odpovídající úspěšnosti obchodních aktivit maloobchodního podniku.
2. Funkcionalita
 • Přehled metrik k úloze je zejména k dispozici na adresách:
  • Základní metriky řízení retailu (ISGQ50XRE ),
  • Metriky řízení obchodních center (ISGQ51XRE),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ).
2.1. Analýzy ukazatelů retailu dle vybraných dimenzí
2.2. Časové analýzy retailu („Time Intelligence“):
 • Vývoj retailu v čase – s dimenzí Časová dimenze (DI001 ),
 • Postupný nárůst hodnot majetku od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date),
 • Meziroční porovnání retailu, vývojové trendy,
 • Analýzy klouzavých ukazatelů retailu.
2.3. Porovnání plánovaného objemu retailu se skutečností
3. Zdroje dat
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ).
4. IT pro analýzy retailu
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména analýzy majetku nad datovými sklady a OLAP databázemi.
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ).
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Aplikace mobilního business intelligence (F460 ),