Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : MA: Implementace řešení
MA: Implementace řešení
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U466A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Oganesjan, N. (INSYCO, s.r.o.), Franek, O. (etnetera)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “MA: Implementace řešení“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajistit přípravu, zadání, vytvoření, otestování a implementaci požadovaných MA.
2. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Katalog požadavků na IT,
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
3. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ).
4. Obsah úlohy
 • Úloha obsahuje, vedle zajištění technologických komponent a infrastruktury , implementaci MEAP (Mobile Enterprise Application Platform) , serverové a klientské části MA, napojení na datovou základnu a integraci s ostatními částmi podnikového informačního systému, zejména přípravu, zadání a realizaci jednotlivých požadovaných mobilních aplikací. Ty zahrnují následující dílčí úlohy :
  • Formulace nápadu (U466D),
 • Uživatelský výzkum (U466E), *
 • Sběr a správa požadavků (U466F), *
 • Mapování user stories (U466G), *
 • Prototypování uživatelského rozhraní (U466H), *
 • Uživatelské testování použitelnosti prototypu (U466I), *
 • Návrh mikrointerakcí (U466J).
 • Hlavním cílem uvedených úloh je relativně levně sestavit prototyp výsledného řešení a ten ověřit přímo s uživateli. Do další iterace tak získáme cennou zpětnou vazbu, kterou můžeme promítnout i do zadání pro vývojáře. Předpokladem tohoto procesu je také jeho opakovatelnost v průběhu realizace projektu.
 • Cílem první části úloh je připravit seznam požadavků na mobilní aplikaci . Tento seznam je rozdělený do několika verzí (iterací) výsledného produktu. Prvním krokem je formulace nápadu a identifikace potenciálních uživatelů. K dokumentaci slouží byznys plán Lean Canvas . Následuje výzkum zaměřený na skupinu uživatelů identifikovaných v prvním kroku. Výstupem uživatelského výzkumu jsou persony , tj. modely uživatelů aplikace. Po tomto kroku může začít formální sběr požadavků od všech zúčastněných stran. Požadavky lze formulovat ve formátu user story , propojovat je s definovanými personami a předběžně prioritizovat do produktového backlogu . Posledním krokem první části procesu je mapování user stories . Během této skupinové aktivity tým zmapuje celý produkt a rozdělí ho do několika po sobě jdoucích verzí, resp. iterací.
 • Cílem druhé části úloh je připravit high-fidelity interaktivní prototyp , který slouží jako hlavní zadání pro následující fázi vývoje. Druhá část procesu se opakuje v několika iteracích . Množství iterací je závislé na počtu verzí aplikace specifikovaných v předchozí části procesu. Pro každou verzi aplikace tým nejprve připraví low-fidelity papírový prototyp, který slouží k  ověření základních hypotéz pomocí uživatelského testování. Po ověření základních hypotéz a zapracování zpětné vazby může tým přejít k návrhu mikrointerakcí a k tvorbě high-fidelity prototypu . Tento interaktivní prototyp je následně podroben dalšímu kolu testování použitelnosti. Cílem tohoto testování už není ověřit základní hypotézy, ale vyladit fungování jednotlivých interakcí .