Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : MA: Implementace řešení
MA: Implementace řešení
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U466A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Oganesjan, N. (INSYCO, s.r.o.), Franek, O. (etnetera)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-05-27
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “MA: Implementace řešení“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajistit přípravu, zadání, vytvoření, otestování a implementaci požadovaných MA.
2. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Katalog požadavků na IT,
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
3. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ).
4. Obsah úlohy
 • Úloha obsahuje, vedle zajištění technologických komponent a infrastruktury , implementaci MEAP (Mobile Enterprise Application Platform) , serverové a klientské části MA, napojení na datovou základnu a integraci s ostatními částmi podnikového informačního systému, zejména přípravu, zadání a realizaci jednotlivých požadovaných mobilních aplikací.