Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : MA: Analýza a návrh MA aplikací
MA: Analýza a návrh MA aplikací
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U463A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Oganesjan, N. (INSYCO, s.r.o.)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-05-27
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “MA: Analýza a návrh aplikací MA“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je:
  • detailně posoudit aktuální uživatelské požadavky ,
  • zhodnotit existující aplikace a datové zdroje , jejich kvalitu a dostupnost, při zohlednění specifik mobilních zařízení (platforem) na nichž jsou MA provozovány, jako jsou způsob ovládání, velikost zobrazovací plochy, výpočetní výkon, limity v oblasti napájení, požadavky na mobilní datové přenosy (bezdrátové technologie a jejich dostupnost, datová prostupnost, doba odezvy apod.).
2. Obsah úlohy
 • Úloha vychází z interview a verifikace uživatelských požadavků a obsahuje:
  • detailní analýzu a specifikaci business požadavků,
  • analýzu podnikových procesů,
  • analýzu zdrojových dat,
  • analýzu serverové aplikační základny,
  • analýzu infrastruktury (servery, sítě - mobilní datová konektivita, mobilní koncová zařízení a jejich platformy).
3. Vstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Dokument specifikace projektu (D402A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Pro MA jsou charakteristické relativně těsné vazby na ostatní aplikace podnikové informatiky . Úspěch MA závisí proto i na kvalitě podnikové a aplikační architektury , úrovni zajištění systémové integrace podnikové informatiky, kvalitním plánování a zadávání nových projektů s respektováním možností využití MA (např. využití jejich dokonalé mobility a specifické funkcionality provázané se specifickými hardwarovými prvky koncových zařízení, na nichž jsou MA provozovány (kamera, GPS, gyroskop, proximity senzor, akcelerometr, NFC apod.).
 • MA jsou postaveny především na využití:
  • kvalitní mobilní datové konektivity (dostupnost, doba odezvy, prostupnost, bezpečnost),
  • na optimalizaci realizovaných datových toků (mezi serverem a koncovým mobilním zařízením),
  • na využití kvalitních aplikačních serverů (výkon, doba odezvy, spolehlivost, bezpečnost, škálovatelnost),
  • dále na optimalizaci klientské části MA pro danou platformu mobilního zařízení (nároky na výkon, uživatelský interface - velikost zobrazovací plochy, specifika ovládání, rozsah funkcionality, bezpečnost).
 • Úspěch a míra využití MA není dána pouze vnitropodnikovými předpisy, kulturou, či metodickými pokyny, ale do značné míry i zájmem, motivací a invencí jeho pracovníků. Velmi těsně s tím souvisí právě kvalifikace pracovníků, jejich schopnost pracovat se zcela novými technologiemi a aktivně se podílet na jejich vnášení a integraci do organizace např. formou BYOD apod.
 • Úspěch MA je silně závislý na efektivní kooperaci dodavatelů (řešitelů) a uživatelů především v analytické fázi řešení. Průzkumy v české i zahraniční praxi však mnohokrát ukázaly, že právě nedostatečná kooperace a komunikace mezi businessem a IT specialisty bývá překážkou kvalitnějších výsledků.
6. Doporučené praktiky
 • MA v organizaci může mít jen v dílčí oblasti fungování, kde to bude mít prokazatelný (měřitelný) význam , v rámci zefektivnění podnikových procesů a tedy fungování organizace jako celku. Na základě pozitivních zkušeností je následně možno rozšiřovat i na další potenciálně vhodné oblasti .
 • Ve fázi analýzy jsou projekty MA charakteristické tím, že předpokládají relativně intenzivní a kvalifikovanou kooperaci dodavatelů s uživateli . To je dáno tím, že v některých případech jde o a plikace specializované, „šité na míru“ pro potřeby konkrétních uživatelů či skupin uživatelů. Krom toho jde též o aplikace, jejichž finální přínos pro podnik bude více než jinde závislý na jejich designu, na tom, jak správně bude odhadnuta jejich komplexita a rozsah jejich funkcionality pro potřeby současných či budoucích uživatelů. Čím kvalifikovanější, motivovanější budou tito uživatelé a čím budou mít kladnější vztah k těmto novým „nekonvenčním“ technologiím, tím lze očekávat kvalitnější výsledky.
7. MA: Analýza a návrh MA aplikací“ - klíčové aktivity:
 • Upřesnění a aktualizace uživatelských požadavků na funkce MA,
 • Analýza funkčních požadavků uživatelů vzhledem k možnostem MA řešení,
 • Návrh datové integrace MA k ostatním aplikacím,
 • Návrh změn v organizační struktuře v důsledku nasazení MA,
 • Návrh výstupních informací z MA.