Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : MA: Zavedení do provozu a údržba
MA: Zavedení do provozu a údržba
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U467A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Oganesjan, N. (INSYCO, s.r.o.)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-05-27
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “MA: Zavedení do provozu a údržba“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajistit vytvoření provozního prostředí pro všechny komponenty MA.
2. Obsah úlohy
 • Úloha zahrnuje:
  • školení uživatelů MA a zaměstnanců service-desku,
  • propojení MA s produkční datovou základnou,
  • údržbu serverové a klientské části MA a údržbu technologické infrastruktury,
  • průběžné vyhodnocování provozu MA,
  • periodické zjišťování přítomnosti požadovaných efektů užívání MA.
3. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Strategie datové migrace (D427A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Předávací protokol (D425A ),
 • Dokumentace průběhu projektu – pro ukončení projektu (D412A ),
 • Katalog datových zdrojů, aktualizovaný (D211A ),
 • Katalog IT služeb, aktualizovaný (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ),
 • Procesní dokumentace podniku, aktualizovaná (DQ003A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Řádné a včasné provedení školení uživatelů MA a zaměstnanců service-desku.
 • Míra splnění požadovaných efektů je základním kritériem hodnocení úspěšnosti projektu MA.
 • Volba vhodných metrik.
6. Doporučené praktiky
 • Požadované efekty lze analyzovat až po uplynutí vhodně zvolené doby.
 • Porovnávat statisticky relevantní data tj. např. stejného období v rámci předcházejícího a současného kalendářního roku.
7. MA: Zavedení do provozu a údržba“ - klíčové aktivity
 • Prezentace výsledků a formální předání zákazníkovi - shrnou se cíle, dosažené přínosy, porovná se obsah specifikace projektu s dodaným produktem a zdůvodní se změny a jejich dopady. Schůzky by se měli povinně účastnit zástupci řídícího týmu, sponzor a zainteresovaní top-manažeři zúčastněných stran,
 • Úprava metodiky a další korekční opatření - rozhodnutí, zda na základě podkladů od projektového manažera a zkušeností z právě ukončeného projektu se upraví používaná metodika. Hodnocení přínosu členů projektového týmu a případná personální opatření,
 • Vyhodnocení hlavních efektů a problémů spojených s projektem - zhodnocení zvolených postupů, vhodnosti vybraných technik, přiřazených pracovníků, odchylek od původního plánu, spolupráce se zákazníkem a dalších,
 • Uvolnění zdrojů ,
 • Formální uzavření projektu - zahrnuje veškeré administrativní kroky související s ukončením projektu. Patří mezi ně například uzavření dokumentace, archivace důležitých dokumentů a ukončení kontraktů.