Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : MA: Návrh technologické platformy
MA: Návrh technologické platformy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U464A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Oganesjan, N. (INSYCO, s.r.o.)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “MA: Návrh technologické platformy“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je specifikovat komplexní nároky na odpovídající softwarové a technické zajištění a současně i některá provozní opatření, vzhledem k potřebám podniku.
2. Obsah úlohy

Úloha obsahuje:

 1. návrh technologické architektury,
 2. volbu mezi webovou aplikací optimalizovanou pro webový prohlížeč mobilního zařízení a nativní aplikací konkrétní platformy mobilního OS,
 3. výběr mobilní podnikové aplikační platformy (MEAP),
 4. výběr platformy resp. platforem OS koncových zařízení,
 5. návrh podpory uživatelů v provozu MA,
 6. specifikace přístupových práv,
 7. návrh komplexního zajištění provozu MA.

Úlohy se musí řídit se běžnými principy celé podnikové informatiky, přičemž jejich provoz musí respektovat specifika MA.

3. Vstupy úlohy:
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ),
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Technologická architektura, aktualizovaná (D054A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury, aktualizovaný (D235A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy

Uplatnění MEAP (Mobile Enterprise Application Platform) umožňuje řešit obtíže při vývoji a nasazení MA, a to řízením diverzity platforem OS koncových zařízení, sítí a uživatelských skupin jak v době nasazení, tak i po celou dobu životního cyklu MA. Na rozdíl od samostatných MA, MEAP poskytuje komplexní a dlouhodobý přístup k zjištění cross-platformní podnikové mobility, čímž se v konečném důsledku posiluje úroveň integrace a současně flexibility celého podnikového informačního systému.

6. Doporučené praktiky
 • V rámci preference platforem OS koncových zařízení se v ideálním případě orientovat ne více, než na dva největší hráče na trhu (samozřejmě v závislosti rozložení podílů na trhu).
 • Z hlediska budoucího vývoje v rámci zaměření se na platformu OS koncových zařízení pak sledovat periodicky dynamiku růstu resp. poklesu tržních podílů všech hráčů na trhu a včas, tj. s dostatečným předstihem na ni změnou orientace reagovat.
7. “MA: Návrh technologické platformy“ - klíčové aktivity:
 • Návrh úprav technologické architektury,
 • Aktualizace plánu technologické infrastruktury,
 • Aktualizace Katalogu požadavků na IT – technologie pro MA,
 • Návrh podpory uživatelů v provozu BI,
 • Návrh komplexního zajištění provozu BI.