Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : MA: Návrh technologické platformy
MA: Návrh technologické platformy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U464A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Oganesjan, N. (INSYCO, s.r.o.)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-05-27
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “MA: Návrh technologické platformy“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je specifikovat komplexní nároky na odpovídající softwarové a technické zajištění a současně i některá provozní opatření , vzhledem k potřebám podniku.
2. Obsah úlohy
 • Úloha obsahuje :
  • návrh technologické architektury,
  • volbu mezi webovou aplikací optimalizovanou pro webový prohlížeč mobilního zařízení a nativní aplikací konkrétní platformy mobilního OS,
  • výběr mobilní podnikové aplikační platformy (MEAP),
  • výběr platformy resp. platforem OS koncových zařízení,
  • návrh podpory uživatelů v provozu MA,
  • specifikace přístupových práv,
  • návrh komplexního zajištění provozu MA.
 • Úlohy se musí řídit se běžnými principy celé podnikové informatiky, přičemž jejich provoz musí respektovat specifika MA .
3. Vstupy úlohy:
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ),
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Technologická architektura, aktualizovaná (D054A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury, aktualizovaný (D235A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Uplatnění MEAP (Mobile Enterprise Application Platform) umožňuje řešit obtíže při vývoji a nasazení MA, a to řízením diverzity platforem OS koncových zařízení, sítí a uživatelských skupin jak v době nasazení, tak i po celou dobu životního cyklu MA.
 • Na rozdíl od samostatných MA, MEAP poskytuje komplexní a dlouhodobý přístup k zjištění cross-platformní podnikové mobility , čímž se v konečném důsledku posiluje úroveň integrace a současně flexibility celého podnikového informačního systému.
6. Doporučené praktiky
 • V rámci preference platforem OS koncových zařízení se v ideálním případě orientovat ne více, než na dva největší hráče na trhu (samozřejmě v závislosti rozložení podílů na trhu).
 • Z hlediska budoucího vývoje v rámci zaměření se na platformu OS koncových zařízení pak sledovat periodicky dynamiku růstu resp. poklesu tržních podílů všech hráčů na trhu a včas, tj. s dostatečným předstihem na ni změnou orientace reagovat.
7. “MA: Návrh technologické platformy“ - klíčové aktivity:
 • Návrh úprav technologické architektury,
 • Aktualizace plánu technologické infrastruktury,
 • Aktualizace Katalogu požadavků na IT – technologie pro MA,
 • Návrh podpory uživatelů v provozu MA,
 • Návrh komplexního zajištění provozu MA.