Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumentace úpravy ERP systému
Dokumentace úpravy ERP systému
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D431A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Půta, T. (Artex Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Dokumentace úpravy ERP systému - účel dokumentu
 • Účelem dokumentu je shromáždit dostupné informace k dané úpravě:
  • Jak byla úprava zadána,
  • Kdo za ní zodpovídá,
  • Jaký byl navrhnutý postup řešení,
  • Jaké bylo řešení a jak toto řešení obstálo v testech,
  • Jaká byla dokumentace, který byla předána uživatelům.
 • Tento dokument je nutné archivovat, aby byly dohledatelné provedené změny a všechny podstatné prvky k nim.
2. Obsah dokumentu

Doporučená struktura dokumentu je následující:

 1. Obecná část,
  1. Název úpravy,
  2. Jméno zadavatele úpravy,
  3. Jméno hlavního programátora úpravy,
  4. ID úpravy,
  5. Datum vytvoření úpravy,
 2. Popis úpravy,
  1. Co je předmětem úpravy,
  2. Jak má úprava fungovat,
 3. Analytická část,
  1. Návrh postupu řešení,
  2. Vývojový diagram,
 4. Vývojová část,
  1. Dokumentace, jak byla úprava naprogramována,
 5. Testovací část,
  1. Druhy provedených testů,
  2. Výsledky těchto testů,
 6. Konzultantská část,
  1. Jak úpravu nastavit (jaké parametry vyplnit a nastavit),
  2. Jak postupovat v nestandardních situacích (FAQ),
 7. Uživatelská část,
  1. Uživatelská dokumentace v co nejsrozumitelnější formě,
 8. Seznam ovlivněných objektů,
  1. Seznam ovlivněných tabulek,
  2. Seznam ovlivněných formulářů,
  3. Seznam ovlivněných reportů.
3. Vznik dokumentu
 • V úloze: ERP: Implementace (U423A ).