Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Projektová změna
Projektová změna
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D426A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Projektová změna - účel dokumentu

Účelem je jasně definovat požadovanou změnu v projektu.

2. Obsah dokumentu

Projektová změna popisuje změny a jak je zapracovat do projektu, od kterých se projekt odchyluje oproti projektovému plánu na základě výsledků kontrol. Pro jednu změnu musí být vypracován jeden dokument, který obsahuje všechny potřebné údaje pro provedení změny.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu