Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Projektová změna
Projektová změna
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D426A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Projektová změna - účel dokumentu
 • Účelem je jasně definovat požadovanou změnu v projektu.

2. Obsah dokumentu
 • Projektová změna popisuje změny a jak je zapracovat do projektu, od kterých se projekt odchyluje oproti projektovému plánu na základě výsledků kontrol. Pro jednu změnu musí být vypracován jeden dokument, který obsahuje všechny potřebné údaje pro provedení změny.
3. Struktura dokumentu
 1. Úvodní vymezení dokumentu,
 2. Obsahové vymezení změny,
 3. Navrhovatel a schvalovatel změny,
 4. Časové určení,
 5. Důvody změny,
 6. Realizace změny,
 7. Dopady změny na projekt.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Příprava na zavedení do provozu, migrace (U414A ).