Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina faktorů : Byznys prostředí
Byznys prostředí
Kód skupiny faktorů

Standardní kód skupiny faktorů v MBI.

:
FG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny faktorů

1. Skupina faktorů „Byznys prostředí“ - přehled
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ).
2. Účel skupiny „Byznys prostředí“
 • Účelem skupiny faktorů „Byznys prostředí“ je vymezit takové faktory, které budou mít významný vliv na obsah a způsob řešení úloh jak podnikového řízení, tak řízení IT.
3. Skupina faktorů „Byznys prostředí“ - obsah
 1. Velikost podniku (FSG000 ):
  1. Faktor velikosti podniku (F000 ),
  2. Malý podnik (F001 ),
  3. Střední podnik (F002 ),
  4. Velký podnik (F003 ),
 2. Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ):
  1. Faktor příslušnosti podniku k odvětví ekonomiky (F006 ),
  2. Výroba (F007 ), Velkoobchod (F008 ),
  3. Maloobchod (F009 ),
  4. Banky a pojišťovny (F010 ), Telekomunikace (F011 ), Utility - elektřina, voda, plyn (F012 ),
  5. Veřejná správa (F013 ), Školství (F014 ), Zdravotnictví (F015 ),
  6. Doprava a skladování (F019 ),
 3. Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
  1. Stav hospodářského prostředí (F030 ), Situace na IT trhu (F031 ),
  2. Digitální byznys (F032 ), Social Computing (F033 ),
  3. Stav legislativy (F034),
 4. Úroveň managementu (FSG050 ):
  1. Podniková kultura (F050 ), CLV, Customer Lifetime Value, CE, Customer Equity (F052 ), Kompetenční centra (F053 ),
  2. IT strategie a její zvolený typ (F054 ), Zaměření IT služeb (F055 ),
  3. Využití reengineeringu podnikových procesů (F057 ), Využití reengineeringu skladu a skladových prostor (F058 ), Využití datového modelování (F059 ),
  4. Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ).