Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina faktorů : Byznys prostředí
Byznys prostředí
Kód skupiny faktorů

Standardní kód skupiny faktorů v MBI.

:
FG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny faktorů

1. Skupina faktorů „Byznys prostředí“ - podskupiny
  • Velikost podniku (FSG000 ),
  • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
  • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
  • Úroveň managementu (FSG050 ).
2. Účel skupiny „Byznys prostředí“
  • Účelem skupiny faktorů „Byznys prostředí“ je vymezit ekonomické, organizační, personální a obchodní faktory, které budou mít významný vliv na obsah a způsob řešení úloh jak řízení firmy, tak řízení IT.