Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina aplikací : Analytické a plánovací nástroje typu self service BI
Analytické a plánovací nástroje typu self service BI
Kód podskupiny aplikací

Standardní kód podskupiny aplikací v MBI.

:
ASGQ00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny aplikací.

1. Podstata a účel podskupiny nástrojů self service BI
 • Podskupina představuje analytické a plánovací nástroje založené na technologiích a přístupech business intelligence, specálně self service business intelligence (SSBI) .
 • Nástroje SSBI se vesměs chápou jako doplnění pro komplexní, standardní BI řešení.
 • Na druhé straně se jejich vznik a rychlé rozšiřování v praxi přirovnává ke vzniku PC, které také přinesly obrovskou, dříve nedosažitelnou dostupnost IT zdrojů širokým vrstvám uživatelů. V tomto případě zajišťují potenciál byznys analytiky uživatelům s vysokou mírou flexibility a přizpůsobivosti jejich momentálním potřebám.
 • Řešení aplikací self service BI se řídí i specifickými postupy a pravidly, které jsou náplní podskupiny úloh „Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI“ (TG450 ).
 • Účelem této podskupiny je vymezit možnosti těchto nástrojů při tvorbě analytických a plánovacích aplikací a jejich uplatnění v úlohách řízení podniku i IT.
 • S ohledem na to, že řada příkladů a dokumentačních aplikací zařazených do MBI je realizována v nástrojích MS Power Pivot , je celé rodině těchto produktů věnována největší pozornost . Obdobně to platí i pro detailnější charakteristiky jazyka DAX (Data Analysis Expressions) uplatňovaného v souvislosti s těmito nástroji.
2. Přehled nástrojů self service BI zařazených do podskupiny

Skupina produktů Microsoft s prefixem „Power“ představuje velmi významnou řadu nástrojů pro řešení a využívání aplikací typu self service BI, SSBI (F455 ), s tím, že zvláštní místo má zde jazyk DAX.

2.1. Power Pivot
 • Power Pivot - tvoří jádro řešení a základ pro všechny dále uvedené produkty „Power“. Umožňuje vytváření datového modelu , vytváření relací, manipulace a kalkulace s daty obsaženými v databázi Power Pivotu. Obsahuje jazyk DAX (Data Analysis Expressions) pro manuipulace s daty v Power Pivotu. Verze (nelze zaměňovat 32-bit a 64-bit verze):
  • Power Pivot for Excel 2010,
  • Power Pivot for Excel 2013 – dostupný pouze v „Pro Plus“ Excel,
  • Power Pivot for Excel 2016 – obdobné, jako u Excel 2013.
2.2. Power BI Desktop
 • Podstata a funkce Power BI Desktop jsou stejné, jako u Power Pivot , je rovněž založen na jazyku DAX .
 • Tedy jádra (engines) jsou u obou produktů stejné, ale uživatelský interface a vizualizace dat se liší .
2.3. Tableau
 • Výhodou Tableau je snadná ovladatelnost , pro uživatele není obtížné naučit s nástrojem pracovat.
 • Tableau nabízí interaktivní analytický nástroj s rychlým zvládnutím uživatelem.
2.4. Qlik Sense
 • Qlik Sense, Qlik Analytics Platform, QlikView, QlikView NPrinting, Qlik Sense Cloud a Qlik DataMarket je šest základních produktů tvořící portfolio
3. Využití nástrojů self service BI v úlohách řízení podniku a IT

3.1. Využití nástrojů self service BI v úlohách řízení podniku
 • Finanční analýzy (UQ054A ), dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ) a finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Analýzy - závazků (UQ064A ) a pohledávek (UQ074A ), Controlling – analýzy (UQ094A ) a plánování (UQ095A ),
 • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ) a plánování (UQ105A ), Marketingové analýzy (UQ354A ) a marketingový plán (UQ355A ),
 • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ) a plánování nákupu (UQ155A ), Analýzy skladů (UQ204A ),
 • Personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ),
 • Analýzy majetku (UQ304A ) a plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Dopravní analýzy (UQ404A ) a plánování dopravy (UQ405A ), Řízení energií – analýzy (UQ454A ) a plánování (UQ455A ) a další dle odvětví.
3.2. Příklady aplikací self service BI v řízení IT
 • Analytické a plánovací aplikace pro strategické řízení IT (ASG000 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT služeb (ASG100 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT zdrojů (ASG200 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení ekonomiky IT (ASG300 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení rozvoje IT (ASG400 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení provozu IT (ASG500 ).