Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina aplikací : Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled
Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled
Kód podskupiny aplikací

Standardní kód podskupiny aplikací v MBI.

:
ASGQ00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny aplikací.

1. Poznámka:
  • Celková, detailnější charakteristika nástrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Podstata a účel podskupiny nástrojů self service BI
  • Podskupina představuje analytické a plánovací nástroje založené na technologiích a přístupech self service business intelligence (SSBI) .
  • Nástroje SSBI se vesměs chápou jako doplnění pro komplexní, standardní BI řešení.
  • Účelem této podskupiny je vymezit možnosti těchto nástrojů při tvorbě analytických a plánovacích aplikací a jejich uplatnění v úlohách řízení podniku i IT.
3. Přehled nástrojů self service BI zařazených do podskupiny