Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Dashboard
Dashboard
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F414
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kožušník, M. (KIT, VŠE), Kratochvíl, T. (EI-PRAGUE, s.r.o.)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-04-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení dashboardu
 • Dashboard je grafickým vyjádřením sledovaných metrik , které jsou důležité z pohledu businessu organizace. Metriky jsou prezentovány formou grafů, tabulek, budíků a jiných grafických ukazatelů. Z pohledu Business Intelligence prezentují dashboardy výsledky analýz nad OLAP kostkami.
 • Dashboardy jsou využívány zejména při Řízení podnikové výkonnosti (CPM) .
 • Dashboardy by měly respektovat principy názornosti a viditelnosti všech sledovaných metrik, umožnit posouzení plán vs. skutečnost, poskytnout přehled o zlepšujících se a zhoršujících se metrikách a sledovat výkonnost zaměstnanců.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Vysoce názorné, grafické zobrazení sledovaných metrik,
 2. Okamžité posouzení sledovaných metrik z pohledu plán/skutečnost ,
 3. Přehledné informace o vývoji, resp. zhoršujících se a zlepšujících se metrikách podniku,
 4. Využitelnost při sledování výkonnosti , hodnocení a motivaci zaměstnanců.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Řešení dashboardů vyžaduje specifické analytické přístupy s důrazem na adekvátní výběr relevantních ukazatelů (KPI) pro jednotlivé role v řízení podniku,
 2. Přeceňování analýz a výstupů z dashboardů,
 3. Pro grafické zobrazení metrik je potřebný relevantní soubor dat za určitý časový úsek ,
 4. Problémy související s kvalitou a uložením dat. Při špatné kvalitě dat prezentují dashboardy špatné výsledky a poskytují nekvalitní podklady pro rozhodování a řízení podniku.