Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina faktorů : IT aplikace
IT aplikace
Kód skupiny faktorů

Standardní kód skupiny faktorů v MBI.

:
FG300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny faktorů

1. Poznámka:
 • Souhrnná charakteristika faktorů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Vymezení a účel faktorů
 • Souhrn všech aplikací podniku tvoří jeho aplikační portfolio .
 • Pro řízení portfolia aplikací se využívají základní klasifikační hlediska , která jsou základem pro vymezení typů aplikací , a to:
  • určení – jakému okruhu uživatelů jsou aplikace určeny,
  • data – s jakými daty pracují a která využívají,
  • funkcionalita – jaké transakční, analytické, případně speciální funkce poskytují,
  • podnikové procesy (případně oblasti řízení) – které procesy aplikace podporují,
  • použité technologie – na jakých informačních a komunikačních technologiích jsou aplikace vyvíjeny a provozovány (databázových, komunikačních atd.).
 • Účelem skupiny faktorů je vyhodnotit podstatné charakteristiky – výhody a nevýhody jednotlivých typů aplikací pro řízení podniku.
3. Přehled podskupin faktorů
 • Transakční aplikace (FSG300 ),
 • Řízení externích vztahů, eBusiness, CRM (FSG350 ),
 • Infrastrukturní aplikace, ECM (FSG500 )