Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina faktorů : IT aplikace
IT aplikace
Kód skupiny faktorů

Standardní kód skupiny faktorů v MBI.

:
FG300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny faktorů

1. Skupina „IT aplikace“ - přehled
 • Transakční aplikace :
  • Celopodnikové transakční aplikace - souhrn (F160 ),
  • ERP, Enterprise Resource Planning - (F300 ),
  • WMS, Warehouse Management System - (F310 ),
  • FMS (Fleet Management System) - (F311),
  • TMS (Treasury management system) - (F312).
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku ,
  • Řízení externích vztahů - souhrn (F161 ),
  • eShop, Internetový obchod - (F350 ),
  • Elektronické zásobování - e-Procurement - (F351 ),
  • Elektronická tržiště - e-Marketplace - (F352 ),
  • Řízení dodavatelských řetězců - (F354 ),
  • Dodavatelem řízené zásobování - (F355 ),
  • Řízení vztahů se zákazníky (CRM- Customer Relationship Management) - (F371 ).
 • ECM, Správa podnikového obsahu:
  • ECM - souhrn (F500 ),
  • Digitalizace dokumentů (Imaging) (F502 ),
  • Vytěžování dat (Data Capture) (F503 ),
  • Systém pro správu dokumentů (Document Management System) (F504 ),
  • Správa záznamů (Records Management) (F505 ),
  • Správa elektronické pošty (E-mail Management) (F506 ),
  • Archivace (Archiving) (F507 ),
  • Automatizace procesů (Workflow) (F508 ),
  • Týmová spolupráce (Groupware) (F509 ),
  • Správa webového obsahu (Web Content Management) (F510 ),
  • Správa znalostí (Knowledge Management) (F511 ),
  • Správa multimediálního obsahu (Digital Asset Management) (F512 ),
  • Dynamický Case Management (F514 ).
 • Mobilní aplikace, mobile computing:
  • Mobilní aplikace - souhrn (F550 ),
  • Virtualizace mobilních zařízení (F835).
 • Osobní informatika:
  • Technické prostředky osobní informatiky (F571),
  • Softwarové prostředky osobní informatiky (F572).
2. IT aplikace v kontextu podnikového řízení
 • PIT aplikace pokrývají celý komplex úloh řízení firmy - jejich kompletní přehled je podle oblastí řízení v doméně "Podnikové řízení a analytika" (DO00 ), v paragrafu 2, resp. v doméně "Řízení v maloobchodě, retail" (DO005 ), rovněž v paragrafu 2.
3. Portfolio IT aplikací
 • Souhrn všech aplikací podniku tvoří jeho aplikační portfolio. Aplikační portfolio bývá také reprezentováno jako databáze nebo strukturovaný dokument využívaný pro řízení a plánování aplikací v průběhu jejich životního cyklu, a to zejména v rámci úlohy Řízení portfolia projektů (TG103 ), kde se na tomto místě předpokládá aplikačních projektů. Pro řízení portfolia aplikací se využívají základní klasifikační hlediska, která jsou základem pro vymezení typů aplikací, a to:
  • určení – jakému okruhu uživatelů jsou aplikace určeny, např. elektronické obchodování obchodníkům a spotřebitelům, analytické aplikace manažerům apod.,
  • data – s jakými daty pracují a která využívají, např. strukturovaná data v relačních databází, nestrukturovaná data v dokumentech,
  • funkcionalita – jaké transakční, analytické, případně speciální funkce poskytují,
  • podnikové procesy (případně oblasti řízení) – které procesy aplikace podporují, např. výrobní, obchodní, personální apod.,
  • použité technologie – na jakých informačních a komunikačních technologiích jsou aplikace vyvíjeny a provozovány (databázových, komunikačních atd.).