Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se majetková a kapitálová struktura podniku
Řeší se majetková a kapitálová struktura podniku
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ052
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-09
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
  1. Jak vytvořit racionální majetkovou strukturu podniku?
  2. Jak nastavit optimální výši oběžného majetku ?
  3. Jak řešit optimální likviditu podniku?
  4. Jak vytvořit racionální kapitálovou strukturu podniku?
  5. Jak nastavit racionální strukturu dluhů podniku?
  6. Jak řešit úvěrové zatížení podniku?
2. Řešení v úlohách MBI:
  • Finanční analýzy (UQ054A ),
  • Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ),
  • Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ),
  • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ).