Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy výnosů podniku
Analýzy výnosů podniku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ054D
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy výnosů podniku“ – cíl, účel
 • Účelem úlohy je vyhodnocovat její hlavní výnosové položky podle různých kritérií a v různých úrovních dekompozice.
 • Úloha má současně řešit otázky spojené s řešením analytických úloh definované ve scénáři (SQ004 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ051 ).
2. Dimenzionální prostor pro analýzy výnosů
 • Při řešení analýzy výnosů podniku lze vyjít z možných analytických hledisek , resp. dimenzí , které je účelné ve vztahu k jednotlivým ukazatelům výnosů zvažovat a využít. Ty lze vybírat z následujících skupin dimenzí :
  • Základní dimenze (DIG000 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ).
3. Funkcionalita analýz výnosů, analytický prostor
 • Dále uvedené ukazatelé a dimenze představují pouze vybrané základní, k nim jsou na stránkách jednotlivých metrik doplněny i další související .
 • Obdobně se předpokládá, že na základě specifikovaných ukazatelů se podle potřeby podnikového řízení vytvářejí i další kalkulované ukazatele.
3.1. Analýzy ukazatelů výnosů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy výnosů:
  • Výnosy podniku, Obrat (IQ0002 ), Hrubá marže (IQ0008 ),
  • Tržby z prodeje zboží a služeb (IQ1007 ),
  • Výnosy z IT (I421 ).
 • Dimenze pro analýzy výnosů:
3.2. Časové analýzy výnosů podniku („Time Intelligence“)
 • Vývoj výnosů v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni měsíce.
 • Postupný nárůst hodnot výnosů od aktuálního data měsíce - k začátku roku (YTD (year-to-date),
 • Meziroční porovnání výnosů, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
 • Analýzy klouzavých ukazatelů výnosů – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
3.3. Srovnávací analýzy výnosů:
 • Porovnání plánů výnosů se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ).
4. Zdroje dat:
 • Rozvaha (DQ051B ),
 • Účetní evidence, Hlavní kniha (DQ041A ), Analytické finanční databáze (DQ052A).
 • Výsledovka (DQ051C ),
 • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Plány a odhady objemu prodeje (DQ111A).
5. Vztahy analýz výnosů k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ).
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ).
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují i základní analýzy výnosů.
6. Podmínky úspěšnosti analýz výnosů:
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz výnosů s vazbou na celopodnikové analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám finančních a obchodních manažerů a analytiků a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená.
 • Zajištění operativní reakce aplikace na legislativní změny .