Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plány a odhady objemu prodeje
Plány a odhady objemu prodeje
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ111A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Plány a odhady objemu prodeje“ - účel dokumentu
  • Představuje soustavu plánovacích dokumentů a výstupů plánovacích nástrojů pro účely řízení prodeje, tj. plány prodeje podle časových termínů, druhů zboží, teritorií, skupin zákazníků apod.
  • Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů prodeje zboží a služeb podniku v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (zákazníci, zboží, teritoria, obchodní útvary apod.).
2. Obsah dokumentu
  • Obsah plánovacích tabulek odpovídá funkcím v úloze "Plánování, rozvrhování prodeje" (UQ105A ):
    • Plány ekonomických ukazatelů prodeje dle zvolených dimenzí,
    • Plány ukazatelů prodeje organizačního charakteru.
3. Vznik a aktualizace dokumentu
  • Úloha : Plánování, rozvrhování prodeje (UQ105A ).